Facebook

 

1. Nana Dzagnidze (2535)

GM, დაბადების თარიღი 01.01.1987

 

2. Bela Khotenashvili (2493)

GM, დაბადების თარიღი 01.06.1988

 

 

3Lela Javakhishvili (2489) 

 IM,WGM, დაბადების თარიღი 23.04.1984

 

 

4. Nino Batsiashvili (2476)   

IM,WGM,დაბადების თარიღი  01.01.1987

 

   

5Salome Melia (2420)

 IM,WGM, დაბადების თარიღი 14.04.1987

  

 

6Nino Khurtsidze (2414)

 IM,WGM, დაბადების თარიღი 28.09.1975

  

 

7. Sopiko Guramishvili (2376)      

IM,WGM, დაბადების თარიღი 01.01.1991

  

Lomineishvili topistvis

8Maia Lomineishvili (2365)

IM,WGM, დაბადების თარიღი 11.11.1977

    

 

9. Meri Arabidze (2364) 

IM,WGM, დაბადების თარიღი 25.02.1995

 

 Khukhashvili Sopiko

10. Sofiko Khukhashvili (2344)

IM,WGM, დაბადების თარიღი 04.01.1985